Under På vikingers vis planlegger den Russiske gruppa Ratabor å demonstrere «overlevelse i skogen». I følge Daria Isaeva, innebærer dette lange tidkrevende arbeidsoppgaver. Leiren deres representerer jegere på reise i vikingtidens Russland og vil bestå av små, midlertidige soveplasser, en enkel bålplass, hverdagsaktiviteter som fisking, jakt, plukking av fugler og koking av mat. De skal også vise hele prosessen bak hvordan man lagde piler og buer; hvordan man lager snarer for fulglejakkt, splitter treverk for å lage piler av, hvordan man forbereder sener og fjær, lager buen, koker lim av fiskebein og utvinner tjære, og til slutt: hvordan man lager middag av samme fugl!

Daria mener at overraskende mange faktisk tror at maten kommer ferdig innpakket i plast fra butikken. Ideen er derfor å vise den komplette prosessen fra gås til materialer, fra materialer til produkter og middag.

Vi gleder oss!