Skupina STIK/Arheofakt er en gruppe med Slovenske arkeologer som jobber med å promotere kulturarv gjennom eksperimentell og erfaringsbasert arkeologi. Under På vikingers vis skal de gjenskape Slovensk forhistorie på 900-tallet og i den anledning vil de demonstrere to ulike håndverksteknikker. Den ene teknikken omhandler keramikk, den andre teknikken omhandler jernproduksjon og smelting av jern. Forberedelsene er i full sving og det kreves mye prøving og feiling før de mestrer prosessene og når de ønskede resultatene. Og i følge Črtomir «Harald» Lorenčič oppdager de først og fremst alle metodene som ikke fungerer…

“It all begins with the ground on which we stand. We dig for ore, clay, sand and soil. A furnace is built, a pot is formed and then it is time for fire to become master of the other elements. Flames rise up and the blazing heat transforms raw materials into something that transcends the sum of its parts.” – Črtomir «Harald» Lorenčič, Arheofakt

12828296_471401989735842_1433938059063605560_o

Jernmalm. Foto: Arheofakt

Keramikk og jernmalm til besvær  

Harald sier at det å lage keramiske produkter fra bunnen av handler om mye mer enn det å øve seg på å finne riktig estetisk form på produktet. Det skal nemlig ikke bare se riktig ut. «Vi må også finne leire og sand og prøve ut ulike blandingsforhold. Materialer og blandingsforholdet har mye å si, både for prosessen og for utseende på det ferdige produktet. Den leira man får kjøpt i butikken i dag er veldig rein og fin, den leira vi jobber med er grovere».
Selve brenningen krever også utprøving da de kun kan tillate seg å brenne keramikken med samme metode og materialer som det de hadde den gang da. Det er i følge Harald ikke uvanlig at en hel dags arbeid går tapt dersom brenninga ikke foregår riktig.

10269138_471402236402484_6596245040809959444_o

Det er ekstremt varmt inne i ovnen. Foto: Arheofakt

Den Slovenske gruppa skal også forvandle trekull og jernmalm til jern som kan brukes til å produsere verktøy. Harald beskriver denne prosessen som svært utfordrende: «Den som lager jern etterstreber alltid å lage en effektiv ovn. I tillegg er det slik at ulike typer jernmalm oppfører seg ulikt og må «temmes» før det ønskede resultatet kan oppnås».

I prøvingen og feilingen oppdager de først og fremst alle metodene som ikke fungerer. Hvordan man ikke lager en keramisk krukke, hvordan man ikke smelter og raffinerer jern og hvordan man ikke lager et redskap. Harald sier at de venter i spenning på den dagen da alt klaffer og materialene gjør som håndverkerne vil.

«Denne praksisen krever enorme mengder tålmodighet, dedikasjon og hardt arbeid. Men, likevel gir den meg masse tilfredsstillelse. Jeg håper vi møtes til sommeren, i en sky av røyk og ild» 

12309580_471402306402477_7732048014749639668_o

Harald gjør et forsøk på å lage et redskap Foto:  Arheofakt