Med enorm entusiasme, allsidig kunnskap og store gestikulasjoner maler hun forståelige, sanselige bilder av fortiden. Heidi Brimi er lettantennelig og brenner for formdiling av kulturarven. Høsten 2015 takket hun ja til å ta på seg prosjektledelse for Trondheim Vikinglags På vikingers vis – siden første planleggingsmøte har det gått slag i slag. Sammen med resten av prosjektgruppa setter Heidi Brimi fulle seil mot sommerens store formidlingsbegivenhet.

Heidi Brimi er en ræser.

 


Biografi

12736675_10153279952742623_890205522_o

Heidi Carine Brimi er utdannet vikingtidsarkeolog fra UiO og har til sammen 18 års erfaring med museumsarbeid og offentlig forvaltning. Hun har lang erfaring med prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av alt fra mindre prosjekter til store festivaler, herunder 3 år som leder for Historisk Marked under Olavsfestdagene i Trondheim og 10 år som prosjektleder for Organisasjonen Landsbyen. I dag er hun ansatt som daglig leder ved Stiklestad Pilegrimssenter, er daglig leder for Tempus Fugit og tilbyr prosjektledelse og rådgiving innenfor kulturarvsfeltet. Heidi er medlem av Trondheim Vikinglag og er prosjektleder for På vikingers vis 2016


  • Aller først, hva er det med kulturarvsformidling som fenger deg? 

Alle er opptatte av kulturarv. Ikke alle har et veldig bevisst forhold til kulturarven, men alle mennesker er utrustet med en identitetsforståelse som blant annet bygger på felles historie, språk, tradisjoner, skikk og bruk. Jeg ser det slik at kulturarven, både den materielle og den immaterielle, danner fundamentet for vår identitet, både som enkeltmennesker og i grupper. Å formidle disse verdiene slik at folk får et mer bevisst forhold til dem anser jeg som en svært meningsfull oppgave. Kulturarven er vårt anker, den forteller oss rett og slett hvem vi er.

  • Hva er det som inspirerer deg med et arrangement som På vikingers vis?

Mulighetene for deltakerne til å eksperimentere og lære av hverandre i autentiske omgivelser er en av de tingene jeg vil trekke frem. Man kan ikke lese seg til å kunne et handverk. Det handler om materialforståelse og prosesser, og dette må sanses og læres gjennom hendene. Nye former for formidling til publikum er en annen ting jeg vil trekke frem. Det er mange år siden publikum ble fornøyde av å se fortiden utstilt i glassmonter. Hos oss er det ikke slik. Under På vikingers vis er det rett på, bokstavelig talt med hendene og hodet i historien. Både deltakere og publikum vil kunne oppleve med alle sine sanser og følelser. Og målet vårt er at de ikke bare skal sanse og oppleve, men at de også skal lære, føle og reflektere som del av denne prosessen.

  • Hvorfor er slikt arrangement viktig? 

Å ta vare på den gamle handverkskunnskapen er viktig. Både materialforståelse, teknikker og terminologi er viktige deler av kulturarven. Å få dokumentert dette og formidlet det er viktig for meg. Dette arrangementet er også nyskapende med tanke på både organisering og formidlings- og dokumentasjonsteknikker. Vi ønsker å finne frem til en ny type arena for læring om fortiden, tilpasset folk av vår tid.

  • Du har jobbet vanvittig mange dugnadstimer i ditt liv, hvorfor? 

Skal man ha noe gjort må man gjøre det selv. Ikke alt kommer servert på sølvfat og innen frivilligheten er det gjerne de som mobiliserer den største dugnadsgjengen som får mest gjort. Å jobbe med dugnad er å jobbe for fellesskapet. Har man en dugnadsgjeng er det utrolig hva man kan oppnå, selv med i utgangspunktet beskjedne økonomiske midler. Samholdet og viljen i dugnadsarbeid er også et positivt trekk. Jeg her lært utrolig mye av å jobbe på dugnad sammen med forskjellige mennesker. Hver eneste time er verdt det.

  • Og helt til slutt, hva gleder du seg mest til under På vikingers vis? 

Jeg gleder meg til det starter. Jeg venter som en liten unge på julaften på å få se de forskjellige teknikkene og eksperimentene ta form over de dagene arrangementet varer. Det er akkurat den samme følelsen som når man gleder seg til premieren på en film man har ventet på at skal komme i flere år. Jeg er allerede så nysgjerrig at jeg holder på å sprekke! Noen spesiell aktivitet har jeg ennå ikke blinket meg ut, men det kommer nok.


Ledelse og administrasjon «På vikingers vis»

Heidi Carine Brimi    Prosjektleder

12736675_10153279952742623_890205522_o

Rickard Åkeson – Kurator

10551440_1515118488725312_6001083881111819132_o

Katrine Moe – Programansvarlig

12239386_10153594024655210_3059413695595166361_o

Tonje Størseth Digre – Programansvarlig 

12628455_10153757273950240_7348045195234003397_o

June Marita Hagen – Områdeansvarlig

10633322_10204913064410736_1032776209530484280_o

Ingrid Galadriel Aune Nilsen – Finansiering, markedsføring og kommunikasjon

906543_10154056178485483_4171002719012098012_o