Han blir beskyldt for å være en streng, nådeløs petimeter.

30 år gamle Rickard Åkesson er styremedlem i Trondheim Vikinglag og «autentisitetsansvarlig» for På vikingers vis. Som ansvarlig for autentisiteten forteller han deltakerne hva de kan ha på seg, hvilke verktøy de kan bruke og hva de kan spise. Dét er det ikke alle som liker. Men hvorfor er det en viktig jobb? Hvorfor er autentisitet viktig?

Vi har tatt en prat med Rickard for å finne ut hva han legger i begrepet «autentisitet».

Hva menes med autentisitet i denne sammenhengen?

Med autentisitet menes noe som er ekte og troverdig.
Med På vikingers vis ønsker vi å skape opplevelser og et miljø hvor de besøkende får bli med på en reise tilbake i tid. Alt som er synlig, fra det minste sting i skosømmen til de store jerngrytene hvor maten blir laget i, skal se ut så som de gjorde på vikingtiden. Ved å gjenskape helheten, med alt av lukter, smaker og lyder, får besøkene et unikt innblikk i vikingenes hverdag og liv. De får en autentisk opplevelse.

Hvorfor er autentisitet viktig synes du?

Sannheten ligger i detaljene.
Hvis man ønsker å lage en ekte og troverdig opplevelse må den også kunne bli gransket av en kritiker. Man skal ikke undervurdere besøkende. Folk flest kan se forskjell på et vikingsverd og et sverd fra middelalderen, og de får med seg hvis noen bruker en moderne synål isteden for en beinnål fra vikingtiden. Ikke før besøkene aksepterer vårt forsøk til gjenskaping av vikingtiden som realistisk, kan de ta den inn over seg. Vi har med andre ord et ansvar i formidlingssituasjonen.

Hva kan autensitet tilføre et slikt arrangement?

Autentisiteten er viktig for deltakerne (de tilreisende vikingene), besøkende, samarbeidspartnerne og alle andre som er involvert. Det er viktig for Trondheim vikinglag å vise at vi er en seriøs aktør når det kommer til historisk gjenskapning, forsking og formidling. Ved og la være å jukse og å ikke ta noen snarveier i forhold til autentisitet kan Trondheim vikinglag gjenskape noe unikt, som vi håper at gjør et inntrykk på både deltakere og besøkende.

Hva er den vanligste feiloppfatningen om vikingtiden?

De fleste har fått med seg at vikingene ikke hadde horn på hjelmene. Men det er kanskje fortsatt en stor sterk kriger man ser for seg når man tenker på vikingene. Selvfølgelige fantes disse og de var veldig viktige i vikingsamfunnet, men for å kunne ha flinke krigere var det behov for mange andre arbeidere – de som bygger hus og skip, fremstiller jern og tjere og skaffer mat. De fleste var ikke krigere, jarler eller konger, og det er disse menneskenes historier vi vil fortelle denne gangen.

Hva gleder du deg mest til under På vikingers vis?

Jeg gleder meg til å se og høre de besøkendes reaksjoner når de kommer frem til leiren. Inngangen ligger høyt i terrenget, og det blir et flott syn derfra – med vikinger, telt, bål, verksteder og en bro som binder sammen leiren på begge sider av elven Nævra.